Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Deniz Ticareti Uzmanlığı Sertifika Programı
Mesleki Gelişim Eğitimleri
Deniz Ticareti Uzmanlığı Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Uluslararası ticaretin yaklaşık  % 90'ının denizyolu taşımacılığı ile gerçekleştirildiği günümüzde katılımcılara deniz ticareti konusunda ileri akademik ve pratik bilgi ve beceri kazandırmak; etkin karar alma yeteneklerini geliştirmek ve iş hayatında karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretebilmeleri ve uluslararası ticaret hukukuna hakim olabilmeleri amaçlanmaktadır.


Eğitim İçeriği

 • Deniz Ticaretinin Dünya Ticaretindeki Önemi ve Yeri
 • Deniz Taşımacılığı ve Çeşitleri
 • Deniz Hukuku
 • Hat Taşımacılığı ve Çeşitleri
 • Navlun Komisyoncularının (Freight Forwarder) İş Tanımı ve Hukuki Sorumlulukları
 • Navlun Komisyoncuları Tarafından Düzenlenen Evraklar Nelerdir ve Bu Evraklar Taşıma Belgesi Hükmünde midir?
 • Navlun Komisyoncuları Tarafından Organize Edilen Deniz Taşımalarındaki İş ve İşlem Akışı
 • Navlun Ve Gemi Kiralama Anlaşmaları (Charter Party)
 • Sefer Esaslı Navlun Anlaşmaları
 • Zaman Esaslı Navlun Anlaşmaları
 • Charter Party Çeşitleri
 • Voyage Charter
 • Space Voyage Charter
 • Time Charter
 • Bare-Boat Charter
 • Charter Party Anlaşmaları Kapsamında Kiracı (Charterer) Tarafından Üstlenilecek Masraflar
 • Kiracı ve Alt Kiracı Kavramı
 • Charter Party Kira Anlaşmaları Kapsamında Yapılan Deniz Yolu Taşımacılığının Doğurduğu Ticari Riskler
 • Akreditif ve UCP 600 Açısından Charter Party Konşimentoların Detaylı Analizi
 • Charter Party Anlaşması Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktaların Örnek Bir Charter Party Üzerinden İncelenmesi
 • Gencon Charter Party Anlaşmasının Tanıtımı
 • Nype Formu
 • Konçello ve Zaman Sayımı Kavramı
 • Hazırlık Mektubu ( Notice Of Readiness ) Nedir, Neden Düzenlenir ve Fonksiyonu Nedir?
 • Hazırlık Mektubu (Notice Of Readiness) Ne Zaman Sunulur?
 • Before Break Bulking (BBB) Kavramı
 • SHINC/ SHEX/ SSHIC/ SSHEX/ FHINC/ FHEX Kısaltmaları Neyi İfade Eder?
 • WIBON/ WIPON/ WIFPON/ WICCON Nedir, Neyi İfade Eder ve Hukuki Arka Planı
 • Navlun Anlaşmalarında Kullanılan Diğer Kısaltmalar, Açılımları ve Ne Anlama Geldiklerinin Kapsamlı Açıklaması
 • Hazırlık Mektubu (Notice Of Readiness)
 • “Geçerli Hazırlık Mektubu” (Valid Notice Of Readiness) Nedir?
 • “Remaning On Board Cargo” Ve “Outturn Loss” Kavramlarının Tanımı
 • Zaman Çizelgesi ( Statement Of Facts ) Nedir, Kimin Tarafından Düzenlenir, Fonksiyonu Nedir?
 • Laytime (Astarya) Nedir?
 • Zaman Sayımı ( Laytime Calculation ) Ne Zaman Başlar ve Nasıl Hesaplanır? Uygulamalı Örnekle Anlatımı
 • Demoraj (Sürastarya)ve Despatch Kavramı
 • Free Despatch Kavramı
 • “Once On Demurrage Always On Demurrage” Kuralı
 • Navlun Anlaşmaları Kapsamında Deniz Yolu ile Dökme veya Kırkambar Şekilde Taşınan ve/veya Taşınacak Eşyanın İhracat ve İthalatında Yükleme ve Tahliye Öncesinde Alıcı ve Satıcının Üstlendiği Role Göre Takip Etmesi Gereken İş Akışı ve Sefer Planlaması, Kançello Tayini, Liman Seçimi ve Ataması, Yapılan Alt Anlaşmalar, Koordinasyon ve Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Yapılması Gereken Diğer İşlemler.
 • Serbest Dolaşım Rejimine Tabi Tutulan Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde Boşaltılması Esnasında Oluşan Demoraj Tutarı Malın Gümrük Kıymetine Dâhil Edilir mi? Gümrük Mevzuatı Açısından Detaylı Analizi
 • Sefer Esası ile Yapılan Taşımalarda Yüklemeyi ve Tahliyeyi Etkileyen ya da Engelleyen Bir Grev ya da Lokavt Durumunda Zaman Sayımının Ne Şekilde Olacağının, Taşıtan ve Taşıyan Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
 • Gencon General Strike Clauseların Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
  • Yüklemeden Önce Grev Ya Da Lokavtın Ortaya Çıkması
  • Yükleme Başladıktan Sonra Grev Ya Da Lokavtın Ortaya Çıkması Bunun Tahliyeyi Engellemesi Veya Etkilemesi
  • Gemi Tahliye Limanına Varmadan Grev Ya Da Lokavtın Ortaya Çıkması Ve Bunun Tahliyeyi Engellemesi Veya Etkilemesi
  • Tahliye Başladıktan Sonra Grev Veya Lokavtın Ortaya Çıkması
 •  “Customary Quick Despatch” Kavramı
 • Kira Anlaşmaları Kapsamında Yapılan Deniz Taşımalarında Force Majeur Kavramının Detaylı Analizi
 • Geminin Kançelloya Yetişememesi Durumunda Kiracı(Taşıtan) Charter Partyi Fesh Etme Hakkına Sahip midir?
 • Taşıyan Hangi Durumlarda Charter Partyi Tek Taraflı Olarak Fesh Edebilir?
 • “İyi Ve Güvenli Liman (Good And Safe Port)” Teriminin Neyi İfade Ettiğinin Detaylı Analizi
 • “Mesafe Navlunu” Nedir?
 • Charter Party Anlaşmalarda Yer Alan “Both To Blame Collusion” Kuralı Nedir Detaylı Analizi
 • Ölü Navlun ( Dead Freight ) Nedir?
 • Dökme Yük Teslimlerinde Ölü Navlun Doğmaması İçin UCP 600 Bülteninin Getirdiği Çözüm Nedir?
 • Berth Charter Party ve Port Charter Party Arasındaki Farklar
 • Denizyolu Taşımacılığında Taşıyanın Yükümlülükleri
 • Navlun Ve Gemi Kira Anlaşmaları Kapsamında Kiracının Ve Taşıyanın Yük İle İlgili Sorumluluğu
 • Liner Düzen Neyi İfade Eder
 • Fios Düzeni Neyi İfade Eder
 • Liner Hook To Hook Kavramı
 • Navlun ve Gemi Kira Anlaşmalarında Setevedore Damage Klozu (SDC)
 • Stevedoreların Yüke Verdiği Hasarlarda Sorumluluk Kime Aittir, Kiracıya mı Yoksa Taşıyana mı?
 • Stevedorların Gemiye Verdikleri Hasarlarda Taşıyanın Sorumluluğu
 • Deniz Konşimentolarının Tabi Olduğu Uluslararası Konvansiyonlar
 • Haque Rules
 • Haque/Visby Rules
 • Hamburg Rules
 • Rotterdam Rules
 • Bu Konvansiyonların Taşıyıcının Sorumluluğu İle İlgili Hükümlerinin Analizi ve Taşıyanın Sorumluluğu Karinesi ( Prima Facie )
 • Taşıyan Ve Fiili Taşıyan Arasındaki Fark Ve İlişki
 • Actual Carrier Ve Contracting Carrier Arasındaki Fark
 • Taşımaya Konu Olan Eşyanın Hasar Görmesi Durumunda Taşımacıya Hasarın İhbarı için Belirlenen Süre Sınırları
 • Seaworthiness ve Cargo Worthiness Kavramları
 • Deniz Taşıma Sözleşmesi ve Deniz Konşimentosunun Fonksiyonları Açısından Farkları
 • Deniz Konşimento Çeşitleri
 • Sea Waybill ve Marine Bill Of Lading Arasındaki Farklar
 • Ciro Edilebilirlik Ve Malın Mülkiyetini Teslim Etmesi Açısından Deniz Konşimentoları
 • Akreditifler Kapsamında Yapılan Vesaik Sunumlarında En Fazla Rezerv Konusu Olan Taşıma Belgelerinin ( Konşimentoların )  UCP 600 Ve ISPB 681’e Göre Kimin Tarafından Ne Şekilde
 • Düzenleneceği ve En Doğru Şekilde Nasıl İmzalanacağının Örneklerle Detaylı Analizi
 • ISPB 745 Bülteninin Hükümlerine Göre Konşimento İçeriğinin Rezerv Doğurmayacak Şekilde Hazırlanması Ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • UCP 600 Bülteninin Konşimentodaki Mal Tanımının Akreditifte Belirtilen Mal Tanımı İle Birebir Olması Yerine Genel İfadelerle Belirtilmesine İzin Vermesinin Nedeni Nedir?
 • Denizyolu Taşımacılığında Eşya Boşaltıldıktan Sonra ve Taşıyanın Fiili Hâkimiyetinden Çıktıktan Sonra Konşimento Ciro Edilebilir mi, Hukuki Açıdan Analizi
 • Ciro Edilebilir Konşimentolar Kapsamındaki Eşyanın Taşıyan Tarafından Alıcıya Teslimi Nasıl Gerçekleşir?
 • Ordino Nedir Kimin Tarafından Hangi Amaçla Düzenlenir?
 • Deniz Konşimentosunun Malın Mülkiyetini Temsil Etmesi Neyi İfade Eder?
 • Malın Mülkiyetini Temsil Eden Deniz Konşimentoları Kapsamındaki Eşya, Orijinal Konşimento Sunulmaksızın Taşıyan Tarafından Alıcıya Teslim Edilebilir mi? Riskler Nelerdir?
 • Temiz ve Kirli Konşimento Nedir?
 • UCP 600 Bülteninin Temiz Ve Kirli Konşimento İle İlgili Hükümleri
 • UCP 600’e Göre Deniz Konşimentolarının Nasıl ve Kimin Tarafından İmzalanacağına Dair Hükümler
 • LOI ( Letter Of Indemnity ) Nedir? Kimin Tarafından Hangi Amaçla Düzenlenir?
 • LOI Hangi Durumlarda Düzenlenir, Örneklerle Analizi
 • Shipping Guarantee Nedir? Hangi Amaçla Düzenlenir?
 • Denizyolu İle Yapılan Ticarette En Sık Kullanılan Kısaltmalar ve Terimler
 • Full Container Load (FCL), Less Container Load (LCL),Emergency Bunker Charge ( EBC ), Container Imbalance Charge ( CIC ), Bunker Adjustment Factor ( BAF ), Currency Adjustment Factor ( CAF ), Terminal Handling Charge ( THC ) Masraflarının Konteyner Taşımacılığı Açısından Tanımı
 • “Liner in Liner Out” “Liner in/Free Out” “Free in/Liner Out” Nedir? “FOB Stowwed” ve “FOB Trimmed” Terimleri Neyi İfade Eder ve Bu Terimlerin Kullanılmasının Doğuracağı Ticari Riskler Nelerdir?
 • Taşıyanın Sorumluluğunu Sınırlamak Amacı İle Konşimentolara Düştüğü Kayıtlar ve Bu Konuda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Güverte Yükü (Deck Cargo) İle İlgili Olarak Taşıyanın Sorumluluğu
 • Konteyner Taşımasına Konu Olan Eşya Teslimlerinde Doğru Teslim Şeklinin Tespiti ve Kullanımı 
 • Bağımsız Gözetim Hizmetinin Uluslararası Ticaret Sözleşmelerinden Doğabilecek İhtilafların Önlenmesindeki Rolü ve Önemi, Örneklerle Detaylı Analizi
 • Bağımsız Gözetimin Uluslararası Ticaretteki Önemi
 • Bağımsız Gözetim Firmalarının Alıcı ve Satıcı Arasında Üstlendiği Rol
 • Draft Survey Nedir?
 • Tally Survey Nedir?
 • Ambar Temizlik Gözetimi ( Cleanliness Of Holds Inspection ) Nedir?
 • Sampling Survey ( Numune Gözetimi ) Nedir?
 • Pre-Shipment Inspection ( Yükleme Öncesi Gözetim ) Nedir ve Niçin Yapılır?
 • Deniz Yolu Taşımacılığına Konu Olan Ticarette Yapılan Diğer Gözetimler
 • Bağımsız Gözetimin Gümrük Mevzuatındaki Yeri
 • Bağımsız Gözetim Hizmet Masraflarının Kimin Tarafından Üstlenileceği Ve INCOTERMS’ın Bu Konudaki Hükümlerinin Yorumu
 • Bağımsız Gözetim Hizmet Faturalarında KDV İstisnası Var mıdır?
 • Bağımsız Gözetim Hizmetinin Alınmamasının Doğuracağı Riskler ve Sorunlar
 • Özet Beyan Nedir? Kimin Tarafından Nereye Sunulur?
 • Varış Bildiri
 • Gümrük Kanununda Özet Beyanın Verilmesi İçin Tanımlanmış Süre Sınırları Nedir?
 • Özet Beyan Eksik Ve Fazlalığı Ne Anlama Gelir? Özet Beyan Eksikliği veya Fazlalığının Tespiti Durumunda Gümrükçe Yapılacak İşlemler Nelerdir?
 • Deniz Nakliye Sigortası
 • Teminat Türleri
 • Institute Cargo Klozları ve Klozların Kapsadığı ve Tazminata Konu Riskler
 • Institute Cargo Clause A
 • Institute Cargo Clause B
 • Institute Cargo Clause C
 • Sigorta Teminatının Başlangıcı ve Ne Zaman Sona Ereceği
 • Hiçbir Şekilde Tazminata Konu Olmayan Riskler
 • Yakın Neden (Proximate Cause) Kavramı
 • Genel (Müşterek) Avarya
 • Hususi Avarya
 • P&I Clublar (Protect and Indemnity)
 • Jettison Nedir
 • Franchise ve Deductable Poliçeler
 • UCP 600 Göre Sigorta Poliçeleri İle İlgili Hükümler
 • Yetersiz Paketleme
 • Kırkambar ve Dökme Yüklemelerde İstifleme ve Trim İşleminin Düzgün Yapılmaması Hangi Durumlarda Yetersiz Paketleme Kapsamına Girer

Kimler Katılabilir?

Traderler, Dış Ticaret Uzmanları ve Yöneticileri, Satınalma Departman Yöneticileri ve Çalışanları, Gemi Sahipleri, Denizcilik Şirketleri, Liman Yöneticileri


Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Eğitime en az %70 oranında katılım zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılar, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde "Eğitim Sertifikası / Kurs Bitirme Belgesi", başarılı olamamaları halinde ise "Katılım Belgesi" almaya hak kazanacaklardır.


Eğitim Süresi

4 Gün


Eğitim Günleri

Cumartesi - Pazar


Eğitim Saati

10:00 – 18:00


Eğitim Yeri

Topkapı Yerleşkesi


Eğitim Ücreti

1.500 TL + %8 KDV 


Banka Hesap Bilgilerimiz

Hesap Sahibi: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İktisadi İşletmesi

Banka: Vakıfbank

Şube: Demirciler Sitesi-Topkapı Şubesi

Müşteri No: 445001716652

Hesap No: 00158007301990535

IBAN: TR51 0001 5001 5800 7301 9905 35 • http://fsmsem.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/Deniz-Ticareti-Uzmanligi-Sertifika-Programi2016-07-25-10-14-39am.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi