Anasayfa  |   İletişim  | EN
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Konkordato Komiserliği Eğitimi
Mesleki Gelişim Eğitimleri
Konkordato Komiserliği Eğitimi

Eğitim İçeriği

Temel eğitim medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe.


Kimler Katılabilir?

· Türk vatandaşı olmak
· Tam ehliyetli olmak
· En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak
· İflas etmemiş olmak
· Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak
· Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak
· Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
· Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak
· 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat arıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
· Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak

Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin HUKUKÇU ve birinin de YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR olması tercih edilir.


Eğitimciler

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK

Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU

Doç. Dr. Atilla UYANIK

Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin GÜRPINAR

Dr. Öğr. Üyesi Barış KÜÇÜK

Dr. Öğr. Üyesi Murat ORUÇ

Doç. Dr. Murat BATI


Eğitim Süresi

36 saat


Eğitim Günleri

11 - 12 - 18 - 19 Ocak


Eğitim Saati

09:00 - 18:00


Eğitim Ücreti

1.200 TL 


Eğitim Yeri

Topkapı Yerleşkesi

Üsküdar Yerleşkesi


İletişim

05434088005


Kontenjan

35 kişi ile sınırlıdır


Kayıt Olmak İçin Tıklayın


Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kimlik Fotokopisi

Diploma Fotokopisi

Başvuru Formu ve EK-1 Sözleşme

5 Yıllık Kıdeme Sahip Olduğunu Gösterir Belge

Ücret Yatırıldığına Dair Dekont


Banka Hesap Bilgilerimiz

Hesap Sahibi: SÜREKLİ EĞİT. MERKEZ

Banka: Vakıfbank

Şube: FATİH ŞUBESİ-S00099

Müşteri No: 445001716652

Hesap No: 00158007306615307

IBAN: TR83 0001 5001 5800 7306 6153 07


   • http://fsmsem.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/afis-web-12019-11-22-04-25-08pm.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi