Anasayfa  |   İletişim  | EN
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Konkordato Komiseri Eğitimi
Mesleki Gelişim Eğitimleri
Konkordato Komiseri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde konkordato komiserliği faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.


Mali yönden zor durumdaki borçlular için 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu’nun yeni konkordato hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hukuki ve mali bilgilerin katılımcıya aktarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, konkordato başvurusunun yapılması, başvurunun borçlu ve alacaklılar bakımından hukuki sonuçları ve sürecin işleyişi konularında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Ayrıca, konkordato başvurusuyla birlikte mahkemeye sunulması gereken ‘konkordato projesi’ ve bağımsız denetim şirketleri tarafından hazırlanması öngörülen ‘finansal analiz raporları” hakkında mali ve hukuki konular ele alınmaktadır.


Eğitim İçeriği

A.Hukuki Açıdan Konkordato

1. Konkordatoya Başvuracak Kişiler
2. Konkordatoya Başvurulabilmesi İçin Gereken Haller
3. Konkordatoya Başvuruda Görevli ve Yetkili Mahkeme
4. Konkordato Başvurusu Yapılırken Mahkemeye Verilmesi Gereken Belgeler
5. Konkordato Başvurusunun Değerlendirilmesi
6. Geçici Mühlet Kararının Sonuçları
7. Borçlunun Malvarlığının Korunması için Gerekli Tedbirler
8. Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması
9. Geçici Komiser Atanması ve Geçici Komiserin Görevleri
10. Alacaklılara İtiraz Hakkı Tanınması ve Alacaklıların Yönelttikleri İtirazın Sonuçları
11. Kesin Mühletin Verilmesi, Uzatılması ve Kaldırılması
12. Borçluya Kesin Mühlet Verilmesinin Sonuçları
13. Alacaklılar Toplantısının Yapılması ve Çoğunluğun Tespiti
14. Rehinli Alacaklıların Durumu
15. Konkordatonun Tasdiki Şartları
16. Tasdik Kararına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları
17. Konkordatonun Hükümleri
18. Konkordatonun Feshi

B. Mali Açıdan Konkordato 


1. Muhasebe Kavramları ve Giriş
2. Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği
3. Finansal Durum Tablosu
4. Kapsamlı Gelir Tablosu
5. Özkaynak Değişim Tablosu
6. Nakit Akım Tablosu
7. Mali Tablo Dipnotları
8. Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi
9. Varlık Kalemlerinin İncelenmesi
10. Yabancı Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
11. Öz kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
12. Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi
13. Mali Tabloların Yönetsel Analizi ve Değerlemesi için Okunmasına Giriş
14. Mali Analiz Teknikleri
15. Değişimlerin Analizi
16. Eğilim Yüzdeleri Hesaplanması
17. Dikey Analiz
18. Oran Analizleri


Kimler Katılabilir ?

Avukatlar, Yeminli Mali Müşavirler, Mali Uzmanlar, Muhasebe Uzmanları, Mali İşler Denetçileri, YMM Denetçileri, Özel ve Kamu Sektörü Denetim Elemanları,  Üst Düzey Yöneticiler, İnsan Kaynakları Yöneticileri, İnsan Kaynakları Uzmanları, Personel Yöneticileri, Personel Uzmanları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Sosyal Güvenlik Danışmanları, Öğrenciler ve Konkordato alanında uzmanlaşmak ve meslek sahibi olmak isteyen kişiler.


Eğitim Sonunda Verilecek Belge

Eğitime en az %70 oranında katılım zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılar, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde "Eğitim Sertifikası / Kurs Bitirme Belgesi", başarılı olamamaları halinde ise "Katılım Belgesi" almaya hak kazanacaklardır.


Eğitim Süresi

24 saat


Eğitim Günleri

1.GRUP: 16-17-18 KASIM 2018/YER: ALTUNİZADE/HALİÇ

2.GRUP: 23-24-25 KASIM 2018/YER: ŞANLIURFA

3.GRUP: 30 KASIM/1-2 ARALIK 2018/YER: ANKARA

4.GRUP: 7-8-9 ARALIK 2018/YER: KIRIKKALE


Eğitim Saati

13:30-17:30

10:00-17:00


Eğitim Ücreti

2.000 TL 

Avukatlar, Mali Müşavirler ve diğer ilgili meslekler için %25 indirim; stajyer avukatlar ve öğrencilere %30 indirim uygulanacaktır.  • http://fsmsem.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/2f0bbe1b-6ea1-4bd4-98c3-486ca48bd1512018-10-22-01-00-53pm.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi